Općina Rakovec

KLIMA
Glavna obilježja klime ovog prostora uklapaju se u op?e klimatske uvjete zapadnog dijela Panonske nizine. To je podru?je s izrazitim godišnjim dobima, gdje se miješaju utjecaji euroazijskog kopna, Atlantika i Sredozemlja.
više...
Naslovna | Statistika | Naselja
NASELJA PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 30 Ožujak 2010 13:17

Na podru?ju op?ine nalazi se 12 naselja (Bani?evec, Brezani, Drop?evec, Dvoriš?e, Goli Vrh, Hruškovec, Hudovo, Kolenica, Lipnica, Mlaka, Rakovec, Valeti?). Naselja su u prosjeku vrlo mala, a prema veli?ini se mogu izdvojiti središnje naselje Rakovec te Bani?evec kao najve?e naselje op?ine. 

Ova dva naselja su tako?er vrlo mala, ali jedina na podru?ju op?ine broje više od 200 stanovnika. 
Podru?je op?ine prostire se na površini od 34,88km2 odnosno 1,14% ukupne površine županije koja iznosi 3058,15 km2. Op?ina Rakovec je prema površini me?u najmanjima u Zagreba?koj županiji.


Udio površine pojedinih naselja u ukupnoj površini op?ine


Pregled površina pojedinih naselja i njihovu gusto?u naseljenosti


Popis stanovništva 2001. godine

 

TRAŽILICA

Facebook profil

facebookKliknite na logo i posjetite naš facebook profil...

...iz galerije

IMG_3123.jpg

Prijavite se za obavijesti

Ocijenite stranicu

Ocijenite novu stranicu