Općina Rakovec

KLIMA
Glavna obilježja klime ovog prostora uklapaju se u op?e klimatske uvjete zapadnog dijela Panonske nizine. To je podru?je s izrazitim godišnjim dobima, gdje se miješaju utjecaji euroazijskog kopna, Atlantika i Sredozemlja.
više...
Naslovna | Povijest
POVIJEST PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 30 Ožujak 2010 13:38
Prošlost neko? znamenite gospoštije Rakovec, utvr?ene ispravama seže ?ak u 12. stolje?e. Godine 1204. kralj Emerik daje posjed Rakovec banu Martinu. Ve? 1244. odine spominje se kao rakove?ki knez neki Vogenislav, vjerojatno pradjed rakove?kih plemi?a kasnije prozvanih Pu?i?i. Re?eni plemi?i držali su Rakovec više od dva stolje?a. Za Turskih provala Pu?i?i se više nisu mogli održati kao samostalna vlastela, pa godine 1440. Matija Pu?i? ustupa polovinu imanja knezovima Celjskim. Tako 1454. sam grad drži knez Urlik Celjski, dok godine 1460. kneginja Katarina udova Urlikova ustupa svoja imanja pa tako i Rakovec, ?uvenom vojvodi Janu Vitovcu od Grebena.

Rakovec su uživali i Janovi sinovi, a kasnije je Rakovec došao u vlast Ivana Korvina.
Godine 1531. vlast na imanju preuzima Nikola Zrinski Sigetski te se vladavina Zrinskih održava punih 160 godina.
Kad je otkrivena urota Zrinsko-Frankopanska, polovina Rakovca prodana je
zagreba?kom Kaptolu, za podmirenje duga Petra Zrinskog, a drugu polovinu uživala je udova Nikole, Sofija sa sinom Adamom, koji je poginuo kod Slankamena 1691. godine.
Napokon nakon tri godine vladavine Adama Batijanija, Rakovec preuzima Baltazar
Pata?i?, ?ija obitelj izumire groficom Elenorom 1834. godine, a Rakovec opet zakupi kraljevski fisk. Nabrojavši Rakove?ke vladare ostaje uspomena na mnoge zna?ajne doga?aje vezane uz prošlost grada koju nije mogu?e opisati na tako malome prostoru.

Od doba prvoga spomena pa do danas, prisjetimo e tek 1562. godine kada je Hrvatski sabor 15. svibnja za vladavine bana Erdodija, odredio da rad Rakovec dobiva posadu od 10 vojnika te da se sve namirnice za kraljevsku vojsku imaju abavljati u Rakovcu. Iste godine za doba turskih provala jedino Rakovec, od svih ostalih okolnih radova ostaje neosvojen. Spominju?i se tog dana, 15. svibnja proglašen je za Dan Op?ine Rakovec.
Godine 1754. Kraljica Marija Terezija odredila je popis, što je silno uzbudilo narod, jer
se bojao da se to ?ini radi pove?anja da?a.Tako su za bune 1755. godine seljaci popalili grad, od kojeg je danas ostao tek jedan kamen.
 

TRAŽILICA

Facebook profil

facebookKliknite na logo i posjetite naš facebook profil...

...iz galerije

IMG_4801.JPG

Prijavite se za obavijesti

Ocijenite stranicu

Ocijenite novu stranicu